BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR

Disse betingelser og vilkår fremgår kun på norsk.
Denne tjenesten tilbyr nettbasert dagligvarehandel til privatkunder i Oslo.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post, telefon og SMS) samt disse salgsbetingelsene.
Ved overensstemmelse mellom oppgitte opplysninger i bestillingen gjennom nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og/eller salgsvilkårene, går oppgitte opplysninger i bestillingen gjennom nettbutikken og direkte korrespondanse mellom partene foran salgsbetingelsene – så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene
Selger: Vigir.no
Adresse: Karly skaars vei 140, 2007 Kjeller.
E-post: post@vigir.no
Mob.nr. 90086841 / 458 116 32
Org.nr: 911959585

Kjøper må være over 18 år. All handel foregår over nettet og kjøper er selv ansvarlig for at personlige opplysninger er korrekte og oppdaterte.

Priser og levering:

Alle priser er i NOK. Prisene publisert på nettstedet er inkl. merverdiavgift, men eksklusive eventuelle avgifter, leveringskostnad – så fremt annet ikke er oppgitt. Avgifter, leveringskostnad og leveringsmåte kan variere.
Disse kostnadene vil bli beregnet separat, og er angitt på nettstedet når man legger inn bestillingen. Den totale prisen oppgitt på bestillingsskjemaet, er det totale beløpet som skal betales for de bestilte produktene.
Vi leverer til den leveringstiden som kjøper velger ved bestilling. Hovedregelen er at kjøperen må være tilstede når varene leveres.
Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Bestilling/Avbestilling
Alle bestillingsvarene blir levert på avtalt tid, uansett hvilken bestillingsmåte.
For utlevering neste dag må det avbestilles før natten kl 00.00. Å avbestille etter natten koster ekstra gebyr kr.129,-

Betaling
Betaling skjer på nett med VISA, Mastercard eller Paypal i det man bestiller varene.Angrerett, Skadet og og/eller defekt produkt. Når kjøperen mottar varen, skal han eller hun umiddelbart undersøke om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen, må kjøperen med én gang melde fra til selgeren skriftlig eller muntlig. Vi erstatter varen uten ekstra omkostninger. Klagen må være oss i hende innen 24 timer fra mottatt vare. Kontakt: kundeservice@vigir.no

Privacy Policy – Behandling av persondata
I forbindelse med varekjøp i nettbutikken vil det bli innhentet persondata som (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, mm.) Disse data blir kun brukt internt i forbindelse med utsendelse av varer, kundekontakt, mm. Data som samles inn på nettbutikken blir ikke delt/solgt til en tredjepart. De overnevnte data behandles og oppbevares etter Norsk Lov.